นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.


ออนไลน์ : 3

Gallery :: นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
วันที่ : 14 กันยายน 65   View : 19