"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00001
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00520
เดือนก่อน 00991
ปีนี้ 04801
ปีก่อน 09836
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 8 พ.ค. 2567(ดู 25) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 พ.ค. 2567(ดู 68) 
  พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี - 29 เม.ย. 2567(ดู 60) 
  การประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง - 29 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - 25 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - 25 เม.ย. 2567(ดู 26) 
  รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง - 24 เม.ย. 2567(ดู 25) 
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละประกาศผลการคัดเลือก  - 19 ต.ค. 2566(ดู 353) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเหเน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี ระดับปฎิบัติการ - 12 ต.ค. 2566(ดู 366) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 446) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 681) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 494) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 561) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 487) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 23 เม.ย. 2567(ดู 22) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 19 เม.ย. 2567(ดู 37) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 - 19 เม.ย. 2567(ดู 21) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 6 มี.ค. 2567(ดู 73) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 258) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - 13 ธ.ค. 2566(ดู 313) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - 15 พ.ย. 2566(ดู 337) 
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานรัฐพิธี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์เบรกเกอร์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-08

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและประชาชนป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 12)

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี-29 เมษายน 2567 (ดู 34)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 1072)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 955)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (เพิ่มเติม) : [15 พ.ค. 2567]
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน : [8 พ.ค. 2567]
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [29 เม.ย. 2567]
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : [29 เม.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [29 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  คู่มือการใช้บริการ E-Service : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ. 2566 : [23 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร