"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00037
วานนี้ 00061
เดือนนี้ 01116
เดือนก่อน 00985
ปีนี้ 02101
ปีก่อน 09836
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดชุดทีมงานหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง  - 28 ก.พ. 2567(ดู 5) 
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.09 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง พร้อมใจสวมเสื้อม่วงแสดงพลังร่วมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - 28 ก.พ. 2567(ดู 3) 
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 - 28 ก.พ. 2567(ดู 6) 
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับรางวัลองค์กรที่ให้ความร่วมมือด้านสหวิชาชีพในการดูแล ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด  - 28 ก.พ. 2567(ดู 8) 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.30 - 15.00น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - 28 ก.พ. 2567(ดู 1) 
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00-12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง - 28 ก.พ. 2567(ดู 3) 
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมืองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณตลาดแถวโลตัสเอ็กเพลส ถนนเส้นร้อยเอ็ด-วาปีปทุม หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ โดยดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ รถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (๋JCB) รถบรรทุกดั๊มป์ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน - 9 ก.พ. 2567(ดู 170) 
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละประกาศผลการคัดเลือก  - 19 ต.ค. 2566(ดู 246) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเหเน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี ระดับปฎิบัติการ - 12 ต.ค. 2566(ดู 274) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 349) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 496) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 411) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 482) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 396) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 176) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - 13 ธ.ค. 2566(ดู 222) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - 15 พ.ย. 2566(ดู 248) 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 - 10 พ.ย. 2566(ดู 233) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 276) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.ย. 2566(ดู 303) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 16 ส.ค. 2566(ดู 263) 

ภาพกิจกรรม

ITA 2024 (ดู 7)

กิจกรรมโครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 (ดู 182)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 976)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 842)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 : [19 ก.พ. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 : [19 ก.พ. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 : [19 ก.พ. 2567]
  ขอความอนุเคราะหเผยแพร่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการและโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) : [2 ต.ค. 2566]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : [12 ก.ย. 2566]
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต : [22 พ.ค. 2566]
  การจัดทำบัตรประชาชนและการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD) เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : [11 พ.ค. 2566]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : [11 พ.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 : [11 พ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร