"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00026
วานนี้ 00035
เดือนนี้ 00647
เดือนก่อน 00853
ปีนี้ 05781
ปีก่อน 09836
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หารือตรวจสอบโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ยื่นเสนอของบประมาณ - 20 มิ.ย. 2567(ดู 2) 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 17 มิ.ย. 2567(ดู 27) 
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง ได้รับมอบหมายจากนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการทำนาแบบดั้งเดิม - 17 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 75) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ครึ่งปีแรกครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 31 พ.ค. 2567(ดู 43) 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 - 31 พ.ค. 2567(ดู 24) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 - 28 พ.ค. 2567(ดู 14) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 10 มิ.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 พ.ค. 2567(ดู 144) 
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละประกาศผลการคัดเลือก  - 19 ต.ค. 2566(ดู 390) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเหเน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี ระดับปฎิบัติการ - 12 ต.ค. 2566(ดู 401) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 476) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 713) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 519) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามโครงการก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายห้วยรากไถ หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - 19 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 - 14 มิ.ย. 2567(ดู 5) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 30 พ.ค. 2567(ดู 18) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 23 เม.ย. 2567(ดู 53) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 19 เม.ย. 2567(ดู 60) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 - 19 เม.ย. 2567(ดู 46) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 6 มี.ค. 2567(ดู 95) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารสถานที่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-19
  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม ทรัพย์สิน ยานพาหนะ (รถยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-19
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๖๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายห้วยรากไถ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเปลือยนอก ตำบลรอบเมือง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-18
  จ้างปรับปรุงโครงสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-10

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและประชาชนป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 48)

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี-29 เมษายน 2567 (ดู 81)

ท้องถิ่นของเรา

รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา (ดู 11)

ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬา (ดู 8)

ข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน

อนุมัติดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 15)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 1113)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 984)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา : [11 มิ.ย. 2567]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (เพิ่มเติม) : [15 พ.ค. 2567]
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน : [8 พ.ค. 2567]
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [29 เม.ย. 2567]
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : [29 เม.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [29 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  คู่มือการใช้บริการ E-Service : [26 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร