"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000013
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000148
เดือนก่อน 001209
ปีนี้ 011897
ปีก่อน 009810
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ - 30 ธ.ค. 2565(ดู 6) 
  วันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (Big cleaning day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ - 3 ธ.ค. 2565(ดู 10) 
  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจนวดข้าวโดยการตีข้าวแบบดั่งเดิมด้วยแรงคน ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ - 2 ธ.ค. 2565(ดู 1) 
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต. รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ - 29 พ.ย. 2565(ดู 1) 
  วันที่ 17พ.ย.65 เวลา14.00น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมืองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแก่น ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - 18 พ.ย. 2565(ดู 24) 
  วันที่ 18 พ.ย. 65 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  - 18 พ.ย. 2565(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 16 พ.ย. 2565(ดู 27) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา และคนงานทั่วไป - 1 ธ.ค. 2565(ดู 22) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน - 8 พ.ย. 2565(ดู 99) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง  - 9 ก.ย. 2565(ดู 168) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2 ก.ย. 2565(ดู 138) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา - 8 ส.ค. 2565(ดู 207) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 1 เม.ย. 2565(ดู 238) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมจำนวน 4 อัตรา - 25 มี.ค. 2565(ดู 224) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ย. 2565(ดู 15) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 22 พ.ย. 2565(ดู 14) 
  รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16  - 22 พ.ย. 2565(ดู 13) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 - บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 พ.ย. 2565(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือหมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 พ.ย. 2565(ดู 26) 
  ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อบ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 - 11 พ.ย. 2565(ดู 20) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - 10 พ.ย. 2565(ดู 27) 

ภาพกิจกรรม

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ (ดู 6)

กิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่14 (ดู 5)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 575)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 426)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประชาสัมพันธ์ QR CODE แจ้งเบาะแสทุจริต ป.ป.ท. : [23 พ.ย. 2565]
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด : [1 พ.ย. 2565]
  ขอความอนุเคราะห์ : [1 พ.ย. 2565]
  การใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงฤดูฝน : [7 ต.ค. 2565]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 : [30 ก.ย. 2565]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ : [13 ก.ย. 2565]
  การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : [13 ก.ย. 2565]
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 : [13 ก.ย. 2565]
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565 : [7 ก.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร