"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00015
วันนี้ 00037
วานนี้ 00029
เดือนนี้ 00776
เดือนก่อน 00677
ปีนี้ 06788
ปีก่อน 12775
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน - 22 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น.นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมืองให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจตามที่ศูนย์กำหนด - 21 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข ซึ่งอบต.รอบเมืองได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - 21 ก.ย. 2566(ดู 2) 
  วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข ซึ่งอบต.รอบเมืองได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  - 20 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และร่วมกันออกกำลังกาย ณ อาคารหน้าห้องกองการศึกษา อบต.รอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - 20 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข พื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว หมู่ที่ 4 , 7 , 19 และ 8 ตำบลรอบเมือง - 19 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ วงศ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว หมู่ที่ 6 , 18 , 5 และ 20 ตำบลรอบเมือง - 18 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 41) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 207) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 122) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 190) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 121) 
  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565  - 6 ม.ค. 2566(ดู 130) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 4 ม.ค. 2566(ดู 119) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 16 ส.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองเม็ก ม.8 บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ส.ค. 2566(ดู 25) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายา 2566  - 15 พ.ค. 2566(ดู 57) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 - 12 เม.ย. 2566(ดู 64) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 12 เม.ย. 2566(ดู 77) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 - 10 เม.ย. 2566(ดู 58) 

ภาพกิจกรรม

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.รอบเมือง- 21 ก.ย. 2566 (ดู 2)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1-12 กันยายน พ.ศ. 2566 (ดู 12)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 705)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 566)

ดาวน์โหลดใหม่

  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : [12 ก.ย. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 14 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [31 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [27 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13/1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [27 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13/2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [27 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 12 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [20 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 11 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [14 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 10 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [10 ก.ค. 2566]
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต : [22 พ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร