"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00013
วานนี้ 00010
เดือนนี้ 00058
เดือนก่อน 00666
ปีนี้ 04039
ปีก่อน 12775
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ 482/2566 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ - 1 มิ.ย. 2566(ดู 5) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 2) 
  วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 - 29 พ.ค. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย - 29 พ.ค. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ. ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด - 22 พ.ค. 2566(ดู 6) 
  วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง  - 19 พ.ค. 2566(ดู 4) 
  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12  - 16 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 128) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 74) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 134) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 69) 
  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565  - 6 ม.ค. 2566(ดู 73) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 4 ม.ค. 2566(ดู 70) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา และคนงานทั่วไป - 1 ธ.ค. 2565(ดู 157) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กกตร.ซม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-02
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-01
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 9903 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25

ภาพกิจกรรม

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 (ดู 2)

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย (ดู 7)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 643)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 507)

ดาวน์โหลดใหม่

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต : [22 พ.ค. 2566]
  การจัดทำบัตรประชาชนและการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD) เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : [11 พ.ค. 2566]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : [11 พ.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 : [11 พ.ค. 2566]
  การขับเครื่อนการลงทะเบียนใช้งานเเอปพลิเคชั่น ThalD : [8 พ.ค. 2566]
  ข้อกำหนดจริยธรรม : [28 เม.ย. 2566]
  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน : [28 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร