"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00033
วานนี้ 00045
เดือนนี้ 01126
เดือนก่อน 00937
ปีนี้ 09054
ปีก่อน 12775
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด - 28 พ.ย. 2566(ดู 5) 
  วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชุมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - 28 พ.ย. 2566(ดู 2) 
  วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง จัดกิจกรรมพิธีขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป - 27 พ.ย. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ วัดอุดมไพรสณฑ์ จัดงานพิธีอาบน้ำเพ็ญ ขอพรพ่อปู่พญานาคราชศรีสุทโธ พ่อท้าวเวสสุวรรณคุ้มภัย และขอขมาพระแม่คงคา - 27 พ.ย. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการ ขยะรีไซเคิล  - 24 พ.ย. 2566(ดู 2) 
  วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าชมเมือง งานสมโภชศาลเจ้าปุงถ่าวกง-ม่า และร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุน ในการจัดงานขบวนแห่งานเจ้าชมเมือง  - 23 พ.ย. 2566(ดู 3) 
  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 พ.ย. 2566(ดู 10) 
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละประกาศผลการคัดเลือก  - 19 ต.ค. 2566(ดู 33) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเหเน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี ระดับปฎิบัติการ - 12 ต.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 122) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 255) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 182) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 247) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 173) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - 15 พ.ย. 2566(ดู 17) 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 - 10 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 34) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.ย. 2566(ดู 68) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 16 ส.ค. 2566(ดู 59) 
  ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองเม็ก ม.8 บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ส.ค. 2566(ดู 63) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายา 2566  - 15 พ.ค. 2566(ดู 97) 
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 740 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7365 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23

ภาพกิจกรรม

ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย - 17 พฤศจิกายน 2566 (ดู 8)

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นำน้ำดื่มสนับสนุนในงาน FIVB U21 Beach Volleyball World Championship 2023 ณ ลานหน้าหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด-8 พฤศจิกายน 2566 (ดู 21)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 748)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 621)

ดาวน์โหลดใหม่

  ขอความอนุเคราะหเผยแพร่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการและโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) : [2 ต.ค. 2566]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : [12 ก.ย. 2566]
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต : [22 พ.ค. 2566]
  การจัดทำบัตรประชาชนและการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD) เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : [11 พ.ค. 2566]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : [11 พ.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 : [11 พ.ค. 2566]
  การขับเครื่อนการลงทะเบียนใช้งานเเอปพลิเคชั่น ThalD : [8 พ.ค. 2566]
  ข้อกำหนดจริยธรรม : [28 เม.ย. 2566]
  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [28 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร