"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00030
วานนี้ 00026
เดือนนี้ 00665
เดือนก่อน 01149
ปีนี้ 03955
ปีก่อน 09836
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.รอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 10 เม.ย. 2567(ดู 22) 
  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6เดือน (ระหว่างวันที่1ต.ค. 66-31 มี.ค.67) - 10 เม.ย. 2567(ดู 19) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - 29 มี.ค. 2567(ดู 37) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 29 มี.ค. 2567(ดู 34) 
  วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา ประมาณ 09.00 น. กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในสำนักงาน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่ส่วนรวม และแยกย้ายกันทำความสะอาดสนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  - 25 มี.ค. 2567(ดู 37) 
  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 09.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภาอบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - 14 มี.ค. 2567(ดู 44) 
  วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบมิเตอร์น้ำ จดมาตรวัดน้ำประปาพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมประปา ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด - 14 มี.ค. 2567(ดู 52) 
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละประกาศผลการคัดเลือก  - 19 ต.ค. 2566(ดู 316) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเหเน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี ระดับปฎิบัติการ - 12 ต.ค. 2566(ดู 345) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 420) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 659) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 475) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 545) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 467) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 19 เม.ย. 2567(ดู 6) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 - 19 เม.ย. 2567(ดู 5) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 6 มี.ค. 2567(ดู 55) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 242) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - 13 ธ.ค. 2566(ดู 298) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - 15 พ.ย. 2566(ดู 314) 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 - 10 พ.ย. 2566(ดู 299) 
  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต-5189 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  ซื้อวัสดุชุดม้าหิน จำนวน 10 ชุด โครงการตลาดนัดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-17
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบ เงินอุดหนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อของรางวัลการประกวด โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๔o ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-17
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04

ภาพกิจกรรม

ตลาดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก เปิดทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เริ่ม วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (ดู 155)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและทางเท้าของกรมทางหลวง - 26 มีนาคม 2567 (ดู 33)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 1050)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 933)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 : [20 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2567 : [20 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม (ตลาดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก) 2567 : [19 เม.ย. 2567]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2567 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.รอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน : [19 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีพ.ศ.2567 : [19 เม.ย. 2567]
  สรุปผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567 : [19 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร