"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00041
วานนี้ 00031
เดือนนี้ 00871
เดือนก่อน 00677
ปีนี้ 06883
ปีก่อน 12775
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00น. ร้อยตำรวจโทสนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่บริหารจัดการและกำกับดูแลติดตามงานด้านสาธารณสุข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - 26 ก.ย. 2566(ดู 7) 
  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะของสถานประกอบการ - 25 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน - 22 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น.นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมืองให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจตามที่ศูนย์กำหนด - 21 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข ซึ่งอบต.รอบเมืองได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - 21 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข ซึ่งอบต.รอบเมืองได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  - 20 ก.ย. 2566(ดู 6) 
  วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และร่วมกันออกกำลังกาย ณ อาคารหน้าห้องกองการศึกษา อบต.รอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - 20 ก.ย. 2566(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 1 ก.ย. 2566(ดู 55) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 14 ก.พ. 2566(ดู 207) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 123) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ม.ค. 2566(ดู 191) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 - 9 ม.ค. 2566(ดู 122) 
  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565  - 6 ม.ค. 2566(ดู 131) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 4 ม.ค. 2566(ดู 120) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 16 ส.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองเม็ก ม.8 บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ส.ค. 2566(ดู 25) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายา 2566  - 15 พ.ค. 2566(ดู 58) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 - 12 เม.ย. 2566(ดู 65) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 12 เม.ย. 2566(ดู 78) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 - 10 เม.ย. 2566(ดู 58) 
  ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อวัสดุงานบ่้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๖o ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม/ปรับปรุงร่องระบายน้ำหมู่ที่ 13 บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15

ภาพกิจกรรม

ร้อยตำรวจโทสนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่บริหารจัดการและกำกับดูแลติดตามงานด้านสาธารณสุข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - 26 กันยายน 25 (ดู 4)

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.รอบเมือง- 21 ก.ย. 2566 (ดู 3)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 707)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 567)

ดาวน์โหลดใหม่

  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : [12 ก.ย. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 14 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [31 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [27 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13/1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [27 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13/2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [27 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 12 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [20 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 11 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [14 ก.ค. 2566]
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 10 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [10 ก.ค. 2566]
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต : [22 พ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร