"วิสัยทัศน์" ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

​ ​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000005
วานนี้ 000022
เดือนนี้ 000066
เดือนก่อน 001595
ปีนี้ 009641
ปีก่อน 009810
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 65 เวลา 09.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 ด้วยรักและผูกพัน คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ - 30 ก.ย. 65(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) - 27 ก.ย. 65(ดู 15) 
  วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 65(ดู 14) 
  วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.อบต.รอบเมือง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้า หารือการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการดำเนินการ  - 26 ก.ย. 65(ดู 12) 
  วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัดและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย - 26 ก.ย. 65(ดู 11) 
  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง - 23 ก.ย. 65(ดู 14) 
  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 อบต.รอบเมืองร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ ครูชำนาญการ คศ.2 ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565 ในงานร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตาจิต (ครั้งที่4) - 23 ก.ย. 65(ดู 17) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง  - 9 ก.ย. 65(ดู 93) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2 ก.ย. 65(ดู 91) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา - 8 ส.ค. 65(ดู 147) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 1 เม.ย. 65(ดู 201) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมจำนวน 4 อัตรา - 25 มี.ค. 65(ดู 165) 
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 4 อัตรา - 9 มี.ค. 65(ดู 243) 
  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) และ คนงานทั่วไป  - 27 ต.ค. 64(ดู 290) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง .
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 20 ก.ย. 65(ดู 16) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 - 12 ก.ย. 65(ดู 23) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 - 5 ส.ค. 65(ดู 43) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 - 11 ก.ค. 65(ดู 39) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 27 มิ.ย. 65(ดู 78) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 - 31 พ.ค. 65(ดู 50) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 - 5 พ.ค. 65(ดู 77) 

ภาพกิจกรรม

29 กันยายน 2565 มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 (ดู 4)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 (ดู 6)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู 535)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 394)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 : [30 ก.ย. 65]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ : [13 ก.ย. 65]
  การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : [13 ก.ย. 65]
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 : [13 ก.ย. 65]
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565 : [7 ก.ย. 65]
  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2565 : [23 ส.ค. 65]
  การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด : [22 ก.ค. 65]
  การเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพื้นที่ : [22 ก.ค. 65]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ปี 2554 : [22 ก.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร