วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นายอภิรัตน์​ ป้องกัน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพ"โครงการข้าวคนละเป๊าะสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน"​ คนเมืองร้อยเอ็ด​ ให้กับราษฎร​ ตามเกณฑ์​ TPMAP ตำบลรอบเมือง​


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นายอภิรัตน์​ ป้องกัน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพ"โครงการข้าวคนละเป๊าะสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน"​ คนเมืองร้อยเอ็ด​ ให้กับราษฎร​ ตามเกณฑ์​ TPMAP ตำบลรอบเมือง​

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นายอภิรัตน์​ ป้องกัน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบถุงยังชีพ "โครงการข้าวคนละเป๊าะสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน"​ คนเมืองร้อยเอ็ด​ ให้กับราษฎร​ ตามเกณฑ์​ TPMAP ตำบลรอบเมือง​ จำนวน 2 ราย​ ได้แก่ นายวิษณุ​ แสนประกอบ​ บ้านเลขที่ 146 บ้านแก่นทราย​ หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง​ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสังคม​ เดชา​ บ้านเลขที่ 201 บ้านหนองทุ่งมน​ หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง​ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ จังหวัดร้อยเอ็ดโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 22 มิถุนายน 65   View : 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 572)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 596)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 521)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 525)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 682)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 890)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 594)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :