วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 08.40 น.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 08.40 น.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 08.40 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามจนเพลิงสงบ เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง ตรวจสอบเป็นห้องเก็บของถูกไฟไหม้เสียหายของบ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง อบต.ขอนแก่น อบต.ดงลาน อบต.เหนือเมือง อโศกร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรร้อยเอ็ด และทีม กู้ชีพ กู้ภัยร้อยเอ็ด
 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 15 กันยายน 65   View : 27
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 610)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 663)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 561)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 575)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 741)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 954)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 630)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :