ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
เช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทรายประจำเดือน 1 ธันวาคม 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 740 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphal Concrete หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อกล้องโทรัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4825 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 740 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ประชุมแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนรถ 81-7365 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 5 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565