องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ   30 มี.ค. 2566 42
สถิติการรับลงทะเบียน เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการ ราย 6 เดือน   30 มี.ค. 2566 40
ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   30 มี.ค. 2566 38
สถิติการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   22 มี.ค. 2565 124
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565   21 มี.ค. 2565 144
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2564   18 ต.ค. 2564 245
ข้อมูลเชิงสถิติ การอำนวยความสะดวกของผู้มาติดต่อราชการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2564   18 มิ.ย. 2564 265
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2563   3 มี.ค. 2564 238
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562   8 ม.ค. 2563 276
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2561   4 ม.ค. 2562 273