ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 16

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   22 มี.ค. 2565 62
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565   21 มี.ค. 2565 68
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2564   18 ต.ค. 2564 189
ข้อมูลเชิงสถิติ การอำนวยความสะดวกของผู้มาติดต่อราชการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2564   18 มิ.ย. 2564 179
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2563   3 มี.ค. 2564 177
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562   8 ม.ค. 2563 215
สถิติผู้เข้ารับบริการ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2561   4 ม.ค. 2562 216