อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และนางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจศพ กองทุนขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ องค์การบ..... วันที่ 30 พ.ย. 2565 (ดูู 6)

กิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่14

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต. รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตา..... วันที่ 29 พ.ย. 2565 (ดูู 6)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 16.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม ขอขมาแม่น้ำค..... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 26)

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ส่งตัวแทนเข้าร่วมรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ในงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  เวลา 18.00 น. นางจิราพร  เกษมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ในงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565  ณ  เวที..... วันที่ 7 พ.ย. 2565 (ดูู 18)

นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด

... วันที่ 25 ต.ค. 2565 (ดูู 21)

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 24)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ อบต.รอบเมือง งานฌาปนกิจคุณพ่อวิทวัฒน์ วิชัยศร 12 ตุลาคม 2565

... วันที่ 12 ต.ค. 2565 (ดูู 16)

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง จากพายุโนรู ในตำบลรอบเมือง

 ... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 37)

29 กันยายน 2565 มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565

... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 40)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565

... วันที่ 27 ก.ย. 2565 (ดูู 25)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

. ... วันที่ 26 ก.ย. 2565 (ดูู 35)

งานร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตาจิต (ครั้งที่4) แด่คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ ครูชำนาญการ คศ.2 ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

... วันที่ 23 ก.ย. 2565 (ดูู 45)

กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 22-23 กันยายน 2565

 ... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 37)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565

 ... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 35)

นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง 22 กันยายน พ.ศ. 2565

... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 28)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็น ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กันยายน 2565

... วันที่ 17 ก.ย. 2565 (ดูู 89)

นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 47)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

... วันที่ 12 ก.ย. 2565 (ดูู 39)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

.... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 55)

อบต.รอบเมือง รับการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565

.... วันที่ 5 ก.ย. 2565 (ดูู 41)