องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 2

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2566 83
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 174
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2565   30 มี.ค. 2565 30
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564   22 มี.ค. 2565 164
การสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563   25 มิ.ย. 2564 316
รายงานความพึงพอใจการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 มี.ค. 2564 272