องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2566 116
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 196
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2565   30 มี.ค. 2565 52
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564   22 มี.ค. 2565 182
การสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563   25 มิ.ย. 2564 341
รายงานความพึงพอใจการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 มี.ค. 2564 295