องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามโครงการก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายห้วยรากไถ หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 19 มิ.ย. 2567 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 14 มิ.ย. 2567 5
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 พ.ค. 2567 18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 23 เม.ย. 2567 53
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 เม.ย. 2567 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 19 เม.ย. 2567 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 6 มี.ค. 2567 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 8 ก.พ. 2567 288
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 13 ธ.ค. 2566 344
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 15 พ.ย. 2566 369
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 10 พ.ย. 2566 329
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 12 ต.ค. 2566 369
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 12 ก.ย. 2566 118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ย. 2566 402
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 16 ส.ค. 2566 331
ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองเม็ก ม.8 บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2566 190
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายา 2566 15 พ.ค. 2566 180
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 12 เม.ย. 2566 184
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 12 เม.ย. 2566 247
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 10 เม.ย. 2566 176
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 9 มี.ค. 2566 145
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 8 ก.พ. 2566 195
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 17 ม.ค. 2566 168
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 9 ธ.ค. 2565 241
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565 222
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2565 173
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 22 พ.ย. 2565 161
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ย. 2565 143
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 - บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2565 240
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือหมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2565 168