องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ย. 2566 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 16 ส.ค. 2566 26
ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองเม็ก ม.8 บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2566 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายา 2566 15 พ.ค. 2566 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 12 เม.ย. 2566 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 12 เม.ย. 2566 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 10 เม.ย. 2566 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 9 มี.ค. 2566 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 8 ก.พ. 2566 110
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 17 ม.ค. 2566 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 9 ธ.ค. 2565 163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11-บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565 140
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2565 96
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 22 พ.ย. 2565 95
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ย. 2565 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 - บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2565 133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือหมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2565 99
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อบ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 11 พ.ย. 2565 103
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 10 พ.ย. 2565 171
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 30 ก.ย. 2565 148
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 ก.ย. 2565 145
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 12 ก.ย. 2565 143
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 5 ส.ค. 2565 184
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 11 ก.ค. 2565 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 มิ.ย. 2565 196
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 31 พ.ค. 2565 156
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 5 พ.ค. 2565 265
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 15 เม.ย. 2565 171
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 10 มี.ค. 2565 185
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 10 มี.ค. 2565 213