องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ2564 (3)   26 เม.ย. 2565 132
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (2)   1 มี.ค. 2565 122
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (1)   1 มี.ค. 2565 114
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2564 212
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2563   1 เม.ย. 2564 242
งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   27 ต.ค. 2563 335
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)   27 เม.ย. 2563 251
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563   23 เม.ย. 2563 316
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562   23 เม.ย. 2563 305