องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2567 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 2566 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   12 เม.ย. 2566 73
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี'งบประมาณ 2564   26 เม.ย. 2565 149
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   30 มี.ค. 2565 138
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563   29 เม.ย. 2564 266
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 พ.ค. 2563 299