องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 2566 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   12 เม.ย. 2566 43
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี'งบประมาณ 2564   26 เม.ย. 2565 115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   30 มี.ค. 2565 114
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563   29 เม.ย. 2564 234
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 พ.ค. 2563 269