หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศอบต.รอบเมือง เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดอบต.รอบเมือง   27 เม.ย. 2565 49
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1)   27 เม.ย. 2565 45
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(2)   27 เม.ย. 2565 47
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(3)   27 เม.ย. 2565 44
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(4)   27 เม.ย. 2565 44
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(5)   27 เม.ย. 2565 46
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(6)   27 เม.ย. 2565 44
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(7)   27 เม.ย. 2565 41
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(8)   27 เม.ย. 2565 38
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(9)   27 เม.ย. 2565 42
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(10)   27 เม.ย. 2565 38
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(11)   27 เม.ย. 2565 41
ระเบียบปฏิบัติราชการของบุคลากร อบต.รอบเมือง   27 เม.ย. 2565 45
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 ก.พ. 2565 75
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   2 ก.ค. 2564 406