องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566   8 มี.ค. 2566 43
ปัญหาและอุปสรรค พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 84
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   25 ก.พ. 2565 135
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   22 เม.ย. 2564 229
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   5 เม.ย. 2564 188