องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566   8 มี.ค. 2566 77
ปัญหาและอุปสรรค พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 103
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   25 ก.พ. 2565 156
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   22 เม.ย. 2564 256
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   5 เม.ย. 2564 210