องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567   29 เม.ย. 2567 18
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567   20 เม.ย. 2567 23
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   11 เม.ย. 2566 105
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   28 มี.ค. 2565 173
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28 ก.พ. 2565 143
การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564   9 ก.ค. 2564 281