การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 9

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   28 มี.ค. 2565 78
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28 ก.พ. 2565 68
การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564   9 ก.ค. 2564 206