รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.รอบเมือง รอบ 6 เดือน   28 มี.ค. 2565 62
การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2564 139
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2564 161
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2564 188