องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน   28 เม.ย. 2566 33
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   20 เม.ย. 2566 28
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   11 เม.ย. 2566 35
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   22 ก.พ. 2565 131
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   20 เม.ย. 2564 197
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ ปี 2560-2564   2 มี.ค. 2564 208
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 2561 390
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน   29 ต.ค. 2561 371
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 2561 347