รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   22 ก.พ. 2565 75
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   20 เม.ย. 2564 145
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ ปี 2560-2564   2 มี.ค. 2564 168
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 2561 346
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน   29 ต.ค. 2561 323
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 2561 303