องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.รอบเมือง พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน   19 เม.ย. 2567 4
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567   18 เม.ย. 2567 3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน   28 เม.ย. 2566 80
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   20 เม.ย. 2566 59
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   11 เม.ย. 2566 59
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   22 ก.พ. 2565 162
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   20 เม.ย. 2564 220
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ ปี 2560-2564   2 มี.ค. 2564 239
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 2561 416
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน   29 ต.ค. 2561 406
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน   29 ต.ค. 2561 371