องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566   8 มี.ค. 2566 70
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 ก.พ. 2565 146
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 เม.ย. 2564 226
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 พ.ค. 2562 2313