องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566   8 มี.ค. 2566 37
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 ก.พ. 2565 124
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 เม.ย. 2564 202
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 พ.ค. 2562 2044