องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 9

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-พ.ศ.-2561   13 พ.ย. 2561 641
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562   29 ต.ค. 2561 548