องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566   19 ก.พ. 2567 4
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567   19 ก.พ. 2567 5
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)   14 มี.ค. 2566 77
แบบติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 ก.พ. 2565 160
แบบติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   28 ก.พ. 2565 125
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   20 เม.ย. 2563 359
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบเดือน เมษายน ประจำปี พ.ศ.2561   25 เม.ย. 2562 319
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2561   25 เม.ย. 2562 380