นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 ก.พ. 2565 85
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 เม.ย. 2564 163
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564   20 มี.ค. 2564 188
อำนาจหน้าที่ อบต.   8 พ.ย. 2561 320
โครงสร้างหน่วยงาน   8 พ.ย. 2561 482