องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   11 เม.ย. 2566 28
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน   30 มี.ค. 2565 138
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)   6 ก.ค. 2564 225
การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564   30 เม.ย. 2564 221
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   24 มิ.ย. 2562 272
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   2 พ.ย. 2561 396