องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


ออนไลน์ : 10

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy วันที่ โหลด
รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   30 มี.ค. 2566 28