องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


ออนไลน์ : 10

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy วันที่ โหลด
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   10 เม.ย. 2567 43
รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   30 มี.ค. 2566 76