องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 10

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ข้อกำหนดจริยธรรม   10 เม.ย. 2567 122
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   10 เม.ย. 2567 21
ประมวลจริยธรรมพนักงาน   10 เม.ย. 2567 12
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   10 เม.ย. 2567 8
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม   10 เม.ย. 2567 4
ข้อกำหนดจริยธรรม   28 เม.ย. 2566 322
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   25 เม.ย. 2566 69
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 1   14 มี.ค. 2566 108