องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 13

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ข้อกำหนดจริยธรรม   28 เม.ย. 2566 37
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   25 เม.ย. 2566 30
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 1   14 มี.ค. 2566 57