องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 15

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ   28 เม.ย. 2566 36
คำสั่งอบต.รอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.รอบเมือง   30 มี.ค. 2566 34