องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2564   1 เม.ย. 2565 119
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ เดือนธันวาคม 2564   1 เม.ย. 2565 131
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ เดือนมกราคม 2565   1 เม.ย. 2565 136
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 เม.ย. 2565 124
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ เดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 132
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ เดือนตุลาคม 2564   1 เม.ย. 2565 127