องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กล่าวต้อนรับท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐ


ออนไลน์ : 7

Gallery :: วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กล่าวต้อนรับท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กล่าวต้อนรับท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐพร้อมทั้งตรวจแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 23 มกราคม 2566   View : 8