องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK Park) องค์การบริหารส


ออนไลน์ : 9

Gallery :: วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK Park) องค์การบริหารส
.วันที่ : 23 มกราคม 2566   View : 7