องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. รอบเมือง ร่วมนำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

Gallery :: วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. รอบเมือง ร่วมนำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. รอบเมือง ร่วมนำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ ปะรำพิธี งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำเข้าสู่กองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

วันที่ : 5 มีนาคม 2566   View : 63