องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด


ออนไลน์ : 11

Gallery :: วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันจันทร์ ของทุกเดือน ณ บริเวณ เสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2566   View : 40