องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ท่วมขังถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 19 - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ท่วมขังถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 19 - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัดอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ท่วมขังถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และวางแผนรองรับปริมาณน้ำ หากมีฝนตกเพิ่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566   View : 27