องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การประชาคมเพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์


ออนไลน์ : 8

Gallery :: การประชาคมเพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 18 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการประชาคมเพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ และบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566   View : 73