องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดบริการการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ลดปัญหาฟันผุ ส่งเสริมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และเด็กให้แปรงฟันอย่างถูกวิธี
โดยมีนายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566   View : 145