องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมขน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย - 27 กรกฎาคม 2566


ออนไลน์ : 13

Gallery :: นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมขน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย - 27 กรกฎาคม 2566
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566   View : 157