องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 14

Gallery :: กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฯ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1) การปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาสนสถานภายในวัดบ้านเปลือยใหญ่
2) ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบท เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
3) ARMY BARBER บริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่
4) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชน

 
วันที่ : 10 สิงหาคม 2566   View : 12