องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 15

Gallery :: การประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566วันที่ : 11 สิงหาคม 2566   View : 16