องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีการประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชน หมู่ที่ 14 และ15 ในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย - 9 กันยายน พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีการประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชน หมู่ที่ 14 และ15 ในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย - 9 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาอบต.รอบเมือง สมาชิกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีการประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชน หมู่ที่ 14 และ15 ในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
















 
วันที่ : 9 กันยายน 2566   View : 210