องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นำน้ำดื่มสนับสนุนในงาน FIVB U21 Beach Volleyball World Championship 2023 ณ ลานหน้าหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด-8 พฤศจิกายน 2566


ออนไลน์ : 6

Gallery :: นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นำน้ำดื่มสนับสนุนในงาน FIVB U21 Beach Volleyball World Championship 2023 ณ ลานหน้าหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด-8 พฤศจิกายน 2566
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566   View : 143