องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย - 17 พฤศจิกายน 2566


ออนไลน์ : 5

Gallery :: ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย - 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย และรับมอบโล่ผู้นำชุมชนตำบลรอบเมืองในการปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566   View : 8