องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมืองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณตลาดแถวโลตัสเอ็กเพลส ถนนเส้นร้อยเอ็ด-วาปีปทุม หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ โดยดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ รถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (๋JCB) รถบรรทุกดั๊มป์ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมืองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณตลาดแถวโลตัสเอ็กเพลส ถนนเส้นร้อยเอ็ด-วาปีปทุม หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ โดยดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ รถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (๋JCB) รถบรรทุกดั๊มป์ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณตลาดแถวโลตัสเอ็กเพลส ถนนเส้นร้อยเอ็ด-วาปีปทุม หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ โดยดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ รถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (๋JCB) รถบรรทุกดั๊มป์ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567   View : 171
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 818)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 987)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 728)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 751)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1137)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1228)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 815)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :