องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมืองเป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมืองเป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรจากแม่ และมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการแสดงออกของเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งคำขวัญวันแม่ พ.ศ. 2566 ปีนี้ คือ
"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก"

โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 11 สิงหาคม 2566   View : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 766)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 908)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 686)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 697)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1025)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1163)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 756)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :