องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 11

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-519814
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.robmuang101.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ 043-519814
View : 822