องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 10 24 พ.ค. 2562 519
โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic concrete ถนนสายหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 24 พ.ค. 2562 364
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 1 พ.ค. 2562 334
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ 23 เม.ย. 2562 383
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 เม.ย. 2562 359
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 9 เม.ย. 2562 418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ 25 มี.ค. 2562 530
ขอความอนุเคราะห์ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ 14 มี.ค. 2562 433
ขอความอนุเคราะห์ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ 21 ก.พ. 2562 583
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 21 ธ.ค. 2561 395
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 พ.ย. 2561 444
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 23 พ.ย. 2561 452
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 24 ต.ค. 2561 496
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 16 จำนวน 1 โครงการ 1 ต.ค. 2561 692
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ 18 ก.ย. 2561 535
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12 ก.ย. 2561 493
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 , 16 และ 19 จำนวน 3 โครงการ 5 ก.ย. 2561 820
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ 4 ก.ย. 2561 589
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ก.ย. 2561 492
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 , 17 และ 20 จำนวน 3 โครงการ 28 ส.ค. 2561 542
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 , 11 และ 18 จำนวน 3 โครงการ 21 ส.ค. 2561 558
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และ 2 จำนวน 3 โครงการ 17 ส.ค. 2561 629
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 8 ส.ค. 2561 504
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 7 ส.ค. 2561 506
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 และ 7 จำนวน 2 โครงการ 3 ส.ค. 2561 888
ประกาศราคากลางในการดำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 18 จำนวน 1 โครงการ 3 ส.ค. 2561 573
ประกาศราคากลางในการดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 18 28 มิ.ย. 2561 785
ประกาศราคากลางในการดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 20 28 มิ.ย. 2561 694
ประกาศราคากลางในการดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 28 มิ.ย. 2561 710
ประกาศราคากลางในการดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 16 จำนวน 2 โครงการ 28 มิ.ย. 2561 726