องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง   ... วันที่ 12 มิ.ย. 2562 (ดูู 409)

โครงการประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการประเพณีสงกรานต์  วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 13 เม.ย. 2562 (ดูู 487)

โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี 2562

โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2562 วันที่ 22  มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 22 มี.ค. 2562 (ดูู 405)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวดประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวดประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 10 มี.ค. 2562 (ดูู 477)

โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปี 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 22 ก.พ. 2562 (ดูู 434)

โครงการนำเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพโครงการนำเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ประจำปี ๒๕๖2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ... วันที่ 1 ก.พ. 2562 (ดูู 838)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ประจำปี 2562 ... วันที่ 11 ม.ค. 2562 (ดูู 572)

โครงการอบรมปฎิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2562

โครงการอบรมปฎิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2562 วันที่  9  มกราคม  2562 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 9 ม.ค. 2562 (ดูู 377)

กิจกรรมทำความสะอาด วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตามแนวโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข

... วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (ดูู 834)

Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561

 ... วันที่ 11 ธ.ค. 2561 (ดูู 412)

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่  22  พฤศจิกายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 22 พ.ย. 2561 (ดูู 519)

การออกนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่าง วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561

การออกนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่าง วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561 ... วันที่ 31 ต.ค. 2561 (ดูู 472)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561

 ... วันที่ 30 ส.ค. 2561 (ดูู 612)

พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน

... วันที่ 28 ส.ค. 2561 (ดูู 607)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                   โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 24 ส.ค. 2561 (ดูู 546)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครู ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก

... วันที่ 23 ส.ค. 2561 (ดูู 761)

โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยสามัคคี

... วันที่ 23 ส.ค. 2561 (ดูู 603)

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง

... วันที่ 22 ส.ค. 2561 (ดูู 676)

การฝึกอบรมโครงการใส่ใจสุขอนามัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา

... วันที่ 21 ส.ค. 2561 (ดูู 480)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561

... วันที่ 21 ส.ค. 2561 (ดูู 438)