องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการ ขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและเพ..... วันที่ 17 มี.ค. 2566 (ดูู 32)

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. รอบเมือง ร่วมนำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. รอบเมือง ร่วมนำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขององค์การบริหาร..... วันที่ 5 มี.ค. 2566 (ดูู 35)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

... วันที่ 27 ก.พ. 2566 (ดูู 46)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพ ในงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม  เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับนางหนูค้าย ผิวงาม หมู่ที่ 19 บ้านหน..... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 48)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาอบต.รอบเมือง สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพ..... วันที่ 20 ก.พ. 2566 (ดูู 39)

17 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการ ขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและเพื..... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 42)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นางนิธิมา ไทยกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบ..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 41)

นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบถุงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้าน นายสุชาติ อุ่นเจริญ จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทนรับมอบถุงช่วยเหลือผู้ประส..... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 39)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด ให้คำแนะนำประชาชนเรื่องการตัดต้นยางนาที่ติดพื้นที่ส่วนบุคคลกับถนนสาธารณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางพนิดา จันทร์เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเ..... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 40)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับมอบผลงานการประกวดศิลปะ รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และปลัดอบต. รอบเมือง รับมอบผลงานการประกวดศิลปะ รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ประเภทกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที..... วันที่ 9 ก.พ. 2566 (ดูู 38)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 ... วันที่ 6 ก.พ. 2566 (ดูู 47)

คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ ท่านวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ท่านกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง ท่านวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ลงพื้นที่ สำรวจความเรียบร้อยและแนะนำแนวทาง..... วันที่ 31 ม.ค. 2566 (ดูู 37)

วันที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมลงพื้นกับท่านจีรวัฒน์ ดลประสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในการสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยของผู้ประสบปัญหาสังคม หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายจตุพร ผดุงกิจ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่กับ ท่านจีรวัฒน์ ดลประสิทธิ์ ปล..... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 39)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้การต้อนรับ ท่านสิิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านเปลือย หมู่8

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้การต้อนรับ ท่านสิิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลง..... วันที่ 24 ม.ค. 2566 (ดูู 88)

วันที่ 24 มกราคม 2566 ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและศักยภาพการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย ท่านวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และท่านพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ..... วันที่ 24 ม.ค. 2566 (ดูู 72)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กล่าวต้อนรับท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐ

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กล่าวต้อนรับท่านวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานภาครัฐพร้อมทั้งตรวจแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ อาคารเอนกประ..... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 41)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK Park) องค์การบริหารส

. ... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 92)

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรอบเมือง

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรอบเมือง ในการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรอบเมือง และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น..... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 34)

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ท่านสหัสวรรษ แซ่เล่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทนนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ท่านสหัสวรรษ แซ่เล่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นตัวแทน ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส..... วันที่ 18 ม.ค. 2566 (ดูู 40)

วันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดชุดทีมงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดแหล่งเ..... วันที่ 16 ม.ค. 2566 (ดูู 62)