องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 128)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 115)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 120)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 175)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 120)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 175)

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลาประมาน 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ..... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 156)

วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะกับผู้ประกอบการร้านอาหารตำบลรอบเมือง

.... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 173)

โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  ... วันที่ 18 พ.ค. 2565 (ดูู 253)

การส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้นำชุมชน ในเขตรับผิดชอบของตำบลรอบเมือง

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเ..... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 205)

กิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกวันพุธ

... วันที่ 27 เม.ย. 2565 (ดูู 203)

นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 เมษายน พ.ศ.2565

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต. พ.อ.อ.วงศ์เทพ พันธะไชย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พ.อ.อ.ธัชชัย วินทะไชย..... วันที่ 26 เม.ย. 2565 (ดูู 239)

กองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 21-22 เมษายน 2565

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.  นางกิตติมา  แก้วกิตติ รองปลัดอบต. และ หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่สำรวจ และให้คำแนะนำ คณะทำงานรับสม..... วันที่ 21 เม.ย. 2565 (ดูู 205)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภา สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง นางนงพงา กอธวัช หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ จ..... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 255)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกฯ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต. พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง สรงน้ำพระเพื่อสิริมงคล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565 “ร่วมสืบสานวัฒนธรรม..... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 200)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Covid 19

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง นางสาวพัญชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)..... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 175)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมการจัดทำ MOU การขับเคลื่อนชมรม To Be Number One วันที่ 1 เมษายน 2565

... วันที่ 1 เม.ย. 2565 (ดูู 200)

กิจกรรมปลูกต้นกล้วยสามัคคี พืชผักสวนครัวต่างๆ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต...... วันที่ 31 มี.ค. 2565 (ดูู 218)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคไวรัสโคโรนา COVID 19 วันที่ 25 ก.พ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคไวรัสโคโรนา COVID 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมื..... วันที่ 25 ก.พ. 2565 (ดูู 220)

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดชุดทีมงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลายและมอบทรายอะเบท ในเขตพื้นที่ต..... วันที่ 24 ก.พ. 2565 (ดูู 234)