องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร  เกษมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้มอบหมายให้  นางกิตติยา  แก้วกิตติ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  พร้อมด้วย  นายวัชระ  สมบัติดี  ผู้อำน..... วันที่ 28 พ.ย. 2564 (ดูู 152)

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง

กิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 ... วันที่ 19 พ.ย. 2564 (ดูู 282)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 8 มิ.ย. 2564 (ดูู 270)

งานทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง

งานทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง   ... วันที่ 22 เม.ย. 2564 (ดูู 592)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง ... วันที่ 8 ธ.ค. 2563 (ดูู 398)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยสามัคคี

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก  ... วันที่ 3 ธ.ค. 2563 (ดูู 369)

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย

. ... วันที่ 1 ธ.ค. 2563 (ดูู 701)

โครงการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารตำบลรอบเมือง พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารตำบลรอบเมือง  ทั้ง 5 แห่ง  พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส R..... วันที่ 11 พ.ย. 2563 (ดูู 448)

โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ( TK Park Roi Et) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ... วันที่ 25 ก.ย. 2563 (ดูู 478)

โครงการประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563

โครงการประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน  พ.ศ.2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 11 ก.ย. 2563 (ดูู 401)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 8 ก.ย. 2563 (ดูู 325)

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 3 ก.ย. 2563 (ดูู 344)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านรอบเมือง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 28 ส.ค. 2563 (ดูู 298)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 10 ม.ค. 2563 (ดูู 398)

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2563

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2563 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 9 ม.ค. 2563 (ดูู 489)

โครงการงานลอยกระทง ประจำปี 2562

โครงการงานลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด       ... วันที่ 11 พ.ย. 2562 (ดูู 458)

โครงการใส่ใจสุขอนามัย เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการใส่ใจสุขอนามัย เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ... วันที่ 16 ส.ค. 2562 (ดูู 426)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 9 ส.ค. 2562 (ดูู 363)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง"แม่ลูกผูกพัน" ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง "แม่ลูกผูกพัน" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 2 ส.ค. 2562 (ดูู 407)

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย   ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ... วันที่ 26 ก.ค. 2562 (ดูู 369)