องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565

... วันที่ 27 ก.ย. 2565 (ดูู 109)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

. ... วันที่ 26 ก.ย. 2565 (ดูู 85)

งานร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตาจิต (ครั้งที่4) แด่คุณครูนงเยาว์ พรมเกตุ ครูชำนาญการ คศ.2 ผู้เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

... วันที่ 23 ก.ย. 2565 (ดูู 96)

กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 22-23 กันยายน 2565

 ... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 115)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565

 ... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 91)

นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง 22 กันยายน พ.ศ. 2565

... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 92)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็น ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กันยายน 2565

... วันที่ 17 ก.ย. 2565 (ดูู 213)

นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 97)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

... วันที่ 12 ก.ย. 2565 (ดูู 133)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

.... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 271)

อบต.รอบเมือง รับการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565

.... วันที่ 5 ก.ย. 2565 (ดูู 92)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565

.... วันที่ 2 ก.ย. 2565 (ดูู 115)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 81)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 70)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 79)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 105)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 74)

กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม อบต.รอบเมือง ร่วมกับ พชต. และ รพ.สต.บ้านแก่นทราย

 ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 99)

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลาประมาน 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ..... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 108)

วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะกับผู้ประกอบการร้านอาหารตำบลรอบเมือง

.... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 124)