องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

การฝึกอบรมโครงการสายใยแม่ลูกผูกพัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย

... วันที่ 20 ส.ค. 2561 (ดูู 671)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

... วันที่ 14 ส.ค. 2561 (ดูู 467)

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 ... วันที่ 14 ส.ค. 2561 (ดูู 616)

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

... วันที่ 7 ส.ค. 2561 (ดูู 1490)

กิจกรรม big cleaning day ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 11 กรกฎาคม 2561

... วันที่ 6 ส.ค. 2561 (ดูู 482)

โครงการก่อสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ นางรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน บ้านเลขที่ 52 ม.8 บ้านเปลือยหัวฝาย ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

... วันที่ 6 ส.ค. 2561 (ดูู 673)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนรอบเมือง ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนรอบเมือง ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ หนองมอง หมู่ที่ 15 และ หนองมะนาว หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 22 มิ.ย. 2561 (ดูู 774)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 4-29 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 20... วันที่ 13 มิ.ย. 2561 (ดูู 1537)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันอังคารที่  8  มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   ... วันที่ 8 มิ.ย. 564 (ดูู 193)