ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด