องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 20

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาลากลาง เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20 ม.ค. 2563 380
วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 8.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด อบต.รอบเมือง ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2563 ณ วัดอุดมไพรสนฑ์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 ม.ค. 2563 409
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 13 ม.ค. 2563 347
วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง 3 ม.ค. 2563 593
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น.นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ของเขตบริการพื้นที่ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค. 2563 606
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมบริจาคสมทบเงินและสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการเมตตาธรรม ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด 23 ธ.ค. 2562 766
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 20 ธ.ค. 2562 503
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง 18 ธ.ค. 2562 417
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 05.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธ.ค. 2562 440
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 62 เวลาประมาณ 15.00 น.คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสาทั่วทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 12 ธันวาคม 62 เวลาประมาณ 15.00 น. ณ บริเวณ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด 13 ธ.ค. 2562 435
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายรังสรรค์ พาตา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมกับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ประชุมข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 2 ธ.ค. 2562 474
วันที่​ 18 พฤศจิกายน 2562​ เวลา​ประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 3 ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 18 พ.ย. 2562 394
วันที่​ 14 พฤศจิกายน 2562​ เวลา​ประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 พ.ย. 2562 371
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะทำงาน ทำพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 14 พ.ย. 2562 458
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 11 พ.ย. 2562 442
วันที่​ 4 พฤศจิกายน 2562​ เวลา​ประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ณ​ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 5 พ.ย. 2562 415
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ออกปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 5 พ.ย. 2562 510
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 08.00 น. นายปริญญา วิเชียร์โรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลา 24 ต.ค. 2562 395
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 21 ต.ค. 2562 359
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 18 ต.ค. 2562 388
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15 ต.ค. 2562 419
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม จากพายุโพดุล พายุคาจิกิ ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 11 ต.ค. 2562 356
อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จัดนิเทศ การจัดการเรียนการสอนครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4 ต.ค. 2562 1185
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดประชุมครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ ห้องประชุมสภา อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2562 565
วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณโดยรอบ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ต.ค. 2562 383
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 19 ก.ย. 2562 338
วันที่ 10 ก.ย. 62 เวลาประมาณ13.00 น.นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกันประชุมการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วม บ้านเหล่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสายใจ 10 ก.ย. 2562 570
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2562 9 ก.ย. 2562 467
วันที่ 5 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านเขวา หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ส.อบต. อสม. ตำบลรอบเมือง (ช่วยเหลือต่อเนื่อง) 5 ก.ย. 2562 409
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายกจิราพร เกษมทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ บ้านเปลือยนอก หมู่ที่ 11 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ก.ย. 2562 431